Projecte pilot de mediació contenciós-administrativa a la Comunitat Valenciana

El passat 4 i 5 d’abril es van celebrar a Elx unes jornades formatives sobre el Projecte Pilot de Mediació en la Jurisdicció Contenciós- Administrativa  per a la Comunitat Valenciana organitzades pel Consell General del Poder Judicial i la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Les jornades es van articular a través de taules redones en les quals es va debatre sobre la possibilitat d’introduir la mediació en la jurisdicció contenciosa administrativa, de les principals qüestions relacionades amb la implantació del projecte pilot a la Comunitat Valenciana així com del protocol d’actuació aprovat,  l’àmbit material d’aplicació, els principis i objectius que es plantegen amb aquest projecte i les dificultats que poden sorgir en la seua aplicació.

En la primera de les taules redones, va participar la Presidenta de la Cort d’Arbitratge i Mediació de les Cambra de València, Silvia Barona,  juntament amb el Director General de Reformes Democràtiques, Accés a la Justícia, José García Añón, la Lletrada cap de Mediació del Gabinet Tècnic del CGPJ, Ana María *Carracosa i el President de la Sala del Contenciós- Administratiu del TSJ Comunitat Valenciana i Director del curs, Manuel Baeza. En la mateixa es va debatre sobre la recent Llei de Mediació de la Comunitat Valenciana i el seu pròxim desenvolupament, els  avantatges de la utilització d’aquests mitjans complementaris per a la resolució dels conflictes i les experiències en l’àmbit de la mediació contenciós-administrativa que s’estan desenvolupant a nivell nacional, el protocol d’actuació aprovat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la seua aplicació.

En les següents taules van participar representants dels jutges i magistrats del Contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, Secretaris i Lletrats assessores d’Ajuntaments i de la Generalitat Valenciana i mediadors especialitzats de la Cort d’Arbitratge i Mediació de València, debatent sobre les dificultats a afrontar en la implantació de la Mediació contenciós administrativa i les possibles solucions, les qüestions tècniques i de procediment derivades de l’aplicació del protocol d’actuació aprovat per a la implantació de l’experiència pilot així com els àmbits materials susceptibles de derivació.

Les taules van ser molt actives amb una àmplia participació dels assistents.