La Junta de Govern celebra una reunió amb els presidents de la Cambra i CEV

El dia 11 de gener se celebra una reunió de la Junta de Govern de La Cort d’Arbitratge i Mediació de València, amb els presidents de Cambra i CEV, Srs. Morata i Navarro, respectivament.

En la mateixa s’ha parlat de la importància de la mediació com una fórmula més eficient i adequada per a resolució dels conflictes empresarials, i s’ha posat de manifest la voluntat de firmar un Conveni de Col·laboració i desenrotllar projectes pilot dirigits a la promoció d’este instrument entre els distints sectors empresarials