El dia 19 de novembre celebra la seua va reunir anual el Consell Superior Arbitral

El dia 19 de novembre va tindre lloc la reunió anual del Consell Superior Arbitral, prevista en els Estatuts de La Cort d’Arbitratge i Mediació de la Cambra de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de València. La sessió va ser celebrada presencialment i telemàticament, amb l’assistència de la Consellera de Justícia, Interior i Funció Pública, Gabriela Brau,

A més d’abordar els assumptes de tràmit, es va aprovar la memòria d’activitats de l’exercici 2018-2019 i el nou Reglament d’Arbitratge. Les principals novetats introduïdes en este Reglament van ser comentades per la presidenta de La Cort d’Arbitratge, Silvia Barona, i fan referència al sistema de designació d’àrbitres, còmput de terminis i supressió de la doble acció per a presentar demanda d’arbitratge.

La Consellera de Justícia va destacar el compromís de la Generalitat en el foment de la mediació com a mètode alternatiu als tribunals per a resoldre conflictes, i va elogiar que la Cambra fora pionera a entendre que hi ha camins alternatius a la judicalización per a resoldre controvèrsies, ja que La Cort d’Arbitratge i Mediació està en funcionament des de 1989, donant sobrades mostres de la seua utilitat i eficàcia en el terreny de les relacions mercantils i empresarials.

Al seu torn el President de la Cambra, José Vicente Morata, va reiterar el suport de la Cambra de Comerç a La Cort d’Arbitratge i Mediació de València.