Constitució del Consell Assessor de Mediació de la Comunitat Valenciana

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública,Gabriela Brau, ha presidit el divendres 21 de gener la constitució del Consell Assessor de Mediació, en la Ciutat de la Justícia de València.

El Consell Assessor de Mediació està compost per representants de jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia, operadors jurídics, col·legis professionals, cambres de comerç, entitats locals i universitats. Tots ells amb experiència acreditada en mediació i arbitratge.

La presidenta de la Junta de Govern de La Cort d’Abitraje i Mediació, Silvia Barona Vilar, i el Vocal de la Junta de Govern, Salvador Alborch Domínguez, han sigut anomenats titular i suplent, respectivament, en representació de la Cambra de València.