El Consell Superior es reuneix en la seua sessió ordinària anual

El passat 10 de juliol, el Consell Superior Arbitral, com és habitual, va mantindre la reunió anual prevista en els Estatuts de la Cort d’Arbitratge i Mediació de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València. A més d’abordar els assumptes de tràmit, es va aprovar la memòria d’activitats de l’exercici anterior i el Codi de Bones Pràctiques de la Institució, que té per objecte establir les regles de conducta aplicables a totes les relacions que puguen generar-se en l’àmbit de la institució arbitral. Com va manifestar la Presidenta de la Junta de Govern, Silvia Barona, aquestes regles suposen un element afegit imprescindible en la labor exercida diàriament des de la Cort, la pretensió de la qual no és sinó convertir-se en el centre nuclear d’excel·lència des del qual pivotar els serveis de mediació i arbitratge oferits en l’àmbit local valencià, nacional, interregional europeu i internacional.

El President de la Cambra, José Vicente Morata, va concloure la sessió agraint a la Presidenta de la Junta de Govern i a tot el seu equip la labor que s’està realitzant en aquesta Cort en oferir a les empreses una altra via alternativa per a la resolució dels conflictes sorgits en l’acompliment de la feina de casa empresarials.