Àrbitres

Àrbitres
1 / 3
ALANDETE GORDÓ, FERNANDO

Apellidos: Alandete Gordó

Nombre: Fernando

Especialidad: Arrendaments. Construcció. Segurs.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

ALBORCH DOMÍNGUEZ, SALVADOR

Apellidos: Alborch Domínguez

Nombre: Salvador

Especialidad: Arrendaments. Societari.

Idiomas: Castellà, Francés

Nacionalidad: Espanyola

AMORÓS HERRERO, FRANCISCO

Apellidos: Amorós Herrero

Nombre: Francisco

Especialidad: Arrendaments. Marítim. Segurs.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

BALANSÓ ZAPATER, RICARDO

Apellidos: Balansó Zapater

Nombre: Ricardo

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Propietat industrial e intel·lectual. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

BARONA VILAR, SILVIA

Apellidos: Barona Vilar

Nombre: Silvia

Especialidad: Competència. Propietat industrial e intel·lectual.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

BLASCÓ GASCÓ, FRANCISCO DE P.

Apellidos: Blascó Gascó

Nombre: Francisco de P.

Especialidad: Construcció. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomas: Castellà, Italià

Nacionalidad: Espanyola

BROSETA DUPRÉ, MANUEL

Apellidos: Broseta Dupré

Nombre: Manuel

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Bancari. Societari. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

CANILLAS GARCÍA, AMPARO

Apellidos: Canillas García

Nombre: Amparo

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Competència. Construcció. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

CERVANTES LOZANO, CARLOS

Apellidos: Cervantes Lozano

Nombre: Carlos

Especialidad: Bancari. Construcció. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

CLEMENTE MEORO, MARIO E.

Apellidos: Clemente Meoro

Nombre: Mario E.

Especialidad: Drets reals. Propietat industrial e intel·lectual. Tecnologia informàtica.

Idiomas: Anglés, Castellà, Italià

Nacionalidad: Espanyola

CRESPO PÉREZ, JUAN DE DIOS

Apellidos: Crespo Pérez

Nombre: Juan de Dios

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Esportiu. Propietat industrial e intel·lectual. Transports.

Idiomas: Anglés, Castellà, Francés, Italià

Nacionalidad: Espanyola

DE LORENZO SEGRELLES, JOSÉ MANUEL

Apellidos: De Lorenzo Segrelles

Nombre: José Manuel

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Arrendaments. Drets reals. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

DELGADO RODRÍGUEZ, MANUEL

Apellidos: Delgado Rodríguez

Nombre: Manuel

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Arrendaments. Drets reals. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

ELUM BALDRÉS, INMACULADA

Apellidos: Elum Baldrés

Nombre: Inmaculada

Especialidad: Arrendaments. Bancari. Tecnologia informàtica.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

ESCRICHE TOMÁS, GABRIEL

Apellidos: Escriche Tomás

Nombre: Gabriel

Especialidad: Arrendaments. Construcció. Propietat horitzontal.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

ESPLUGES MOTA, CARLOS AURELIO

Apellidos: Espluges Mota

Nombre: Carlos Aurelio

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Marítim. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

FERNÁNDEZ GIMENO, JOSÉ PASCUAL

Apellidos: Fernández Gimeno

Nombre: José Pascual

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Competència. Construcció.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

FITA TORTOSA, FRANCISCO

Apellidos: Fita Tortosa

Nombre: Francisco

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

GALLEL BOIX, JOSEP

Apellidos: Gallel Boix

Nombre: Josep

Especialidad: Bancari. Drets reals. Segurs. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

GUALDE CAPÓ, PATRICIA

Apellidos: Gualde Capó

Nombre: Patricia

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Construcció. Segurs. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

GUILLÉN FERRER, Mª JOSÉ

Apellidos: Guillén Ferrer

Nombre: Mª José

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Ambiental. Societari. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomas: Alemany, Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

GUILLOT HOSPITALER, MIGUEL

Apellidos: Guillot Hospitaler

Nombre: Miguel

Especialidad: Arrendaments. Construcció. Responsabilitat civil i danys. Segurs.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

INEBA TAMARIT, ANTONIO

Apellidos: Ineba Tamarit

Nombre: Antonio

Especialidad: Arrendaments. Drets reals. Fundacions. Societari.

Idiomas: Alemany, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

ÍSCAR DE HOYOS, JAVIER

Apellidos: Íscar de Hoyos

Nombre: Javier

Especialidad: Arrendaments. Construcció. Societari. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

LÓPEZ-IBOR ALIÑO, ALFONSO

Apellidos: López-Ibor Aliño

Nombre: Alfonso

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Construcció. Energia. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

MAGDALENO CARMONA, ANTONIA

Apellidos: Magdaleno Carmona

Nombre: Antonia

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Bancari. Construcció. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

MARTÍ MORENO, JORGE

Apellidos: Martí Moreno

Nombre: Jorge

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Construcció. Energia. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà, Francés

Nacionalidad: Espanyola

MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO

Apellidos: Martínez Sanz

Nombre: Fernando

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Competència. Segurs. Societari.

Idiomas: Alemany, Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

MÁS MILLET, JOSÉ MARÍA

Apellidos: Más Millet

Nombre: José María

Especialidad: Arrendaments. Bancari. Societari. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

MONTÉS REIG, LUIS

Apellidos: Montés Reig

Nombre: Luis

Especialidad: Bancari. Construcció. Enginyeria. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

NAVARRO SAIZ, ANTONIO

Apellidos: Navarro Saiz

Nombre: Antonio

Especialidad: Arrendaments. Bancari. Construcció. Drets reals.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

OLAVARRÍA IGLESIA, JESÚS

Apellidos: Olavarría Iglesia

Nombre: Jesús

Especialidad: Bancari. Competència. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

OLLEROS IZARD, JAIME

Apellidos: Olleros Izard

Nombre: Jaime

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Internacional. Propietat industrial e intel·lectual. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà, Francés

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

PALAO MORENO, GUILLERMO

Apellidos: Palao Moreno

Nombre: Guillermo

Especialidad: Comerç internacional. Propietat industrial e intel·lectual.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

PALAU NAVARRO, JOSÉ MANUEL

Apellidos: Palau Navarro

Nombre: José Manuel

Especialidad: Ambiental. Competència. Construcció. Enginyeria.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

PIZCUETA PEDRA, JOSÉ ALBERTO

Apellidos: Pizcueta Pedra

Nombre: José Alberto

Especialidad: Arrendaments. Bancari. Construcció. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

QUILES BODÍ, FRANCISCO JAVIER

Apellidos: Quiles Bodí

Nombre: Francisco Javier

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Drets reals. Societari. Suministres.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

ROMERO VILLAFRANCA, LUIS MIGUEL

Apellidos: Romero Villafranca

Nombre: Luis Miguel

Especialidad: Bancari. Competència. Construcció. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

ROSELLÓ MONSERRAT, JOSEFA

Apellidos: Roselló Monserrat

Nombre: Josefa

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Drets reals. Propietat industrial e intel·lectual. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

RUIZ-HUERTA MASCARELL, PILAR

Apellidos: Ruiz-Huerta Mascarell

Nombre: Pilar

Especialidad: Arrendaments. Bancari. Construcció. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà

Nacionalidad: Espanyola

SALA SÁNCHEZ, PASCUAL

Apellidos: Sala Sánchez

Nombre: Pascual

Especialidad: Construcció. Enginyeria. Suministres. Transports.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

SELMA GARCÍA-FARIA, JORGE

Apellidos: Selma García-Faria

Nombre: Jorge

Especialidad: Comerç exterior. Duaner. Marítim. Transports.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

SERRA PERIS, JOSÉ MANUEL

Apellidos: Serra Peris

Nombre: José Manuel

Especialidad: Construcció. Energia. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

SOLANO COSTA, SATURNINO

Apellidos: Solano Costa

Nombre: Saturnino

Especialidad: Empresa. Laboral. Penal econòmic. Societari.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

SOLER ÁLVAREZ, EDUARDO

Apellidos: Soler Álvarez

Nombre: Eduardo

Especialidad: Arrendaments. Construcció. Enginyeria. Segurs.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

TINAUT FLUIXÁ, DIEGO

Apellidos: Tinaut Fluixá

Nombre: Diego

Especialidad: Arrendaments. Drets reals. Sucessions.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

VALERA RODRIGO, CARMEN

Apellidos: Valera Rodrigo

Nombre: Carmen

Especialidad: Arrendaments. Drets reals. Herència.

Idiomas: Castellà

VALLÉS SALES, FRANCISCO

Apellidos: Vallés Sales

Nombre: Francisco

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Competència. Construcció. Societari.

Idiomas: Anglés, Castellà, Francés

Nacionalidad: Espanyola

VERDERA SERVER, RAFAEL

Apellidos: Verdera Server

Nombre: Rafael

Especialidad: Agència, distribució i franquícies. Bancari. Construcció. Drets reals.

Idiomas: Castellà

Nacionalidad: Espanyola

VIVES ROMANÍ, ANTONIO

Apellidos: Vives Romaní

Nombre: Antonio

Especialidad: Bancari. Competència. Construcció. Societari.

Idiomas: Castellà, Francés

Nacionalidad: Espanyola

Currículum: Ver currículum

PUBLICACIONES
17/10/2018
Arbitratge