Àrbitres

Àrbitres
1 / 3
ALANDETE GORDÓ, FERNANDO

Cognoms: Alandete Gordó

Nom: Fernando

Especialitat: Arrendaments. Construcció. Segurs.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

ALBORCH DOMÍNGUEZ, SALVADOR

Cognoms: Alborch Domínguez

Nom: Salvador

Especialitat: Arrendaments. Societari.

Idiomes: Castellà, Francés

Nacionalitat: Espanyola

AMORÓS HERRERO, FRANCISCO

Cognoms: Amorós Herrero

Nom: Francisco

Especialitat: Arrendaments. Marítim. Segurs.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

BALANSÓ ZAPATER, RICARDO

Cognoms: Balansó Zapater

Nom: Ricardo

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Propietat industrial e intel·lectual. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

BARONA VILAR, SILVIA

Cognoms: Barona Vilar

Nom: Silvia

Especialitat: Competència. Propietat industrial e intel·lectual.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

BLASCÓ GASCÓ, FRANCISCO DE P.

Cognoms: Blascó Gascó

Nom: Francisco de P.

Especialitat: Construcció. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomes: Castellà, Italià

Nacionalitat: Espanyola

BROSETA DUPRÉ, MANUEL

Cognoms: Broseta Dupré

Nom: Manuel

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Bancari. Societari. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

CANILLAS GARCÍA, AMPARO

Cognoms: Canillas García

Nom: Amparo

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Competència. Construcció. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

CERVANTES LOZANO, CARLOS

Cognoms: Cervantes Lozano

Nom: Carlos

Especialitat: Bancari. Construcció. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

CLEMENTE MEORO, MARIO E.

Cognoms: Clemente Meoro

Nom: Mario E.

Especialitat: Drets reals. Propietat industrial e intel·lectual. Tecnologia informàtica.

Idiomes: Anglés, Castellà, Italià

Nacionalitat: Espanyola

CRESPO PÉREZ, JUAN DE DIOS

Cognoms: Crespo Pérez

Nom: Juan de Dios

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Esportiu. Propietat industrial e intel·lectual. Transports.

Idiomes: Anglés, Castellà, Francés, Italià

Nacionalitat: Espanyola

DE LORENZO SEGRELLES, JOSÉ MANUEL

Cognoms: De Lorenzo Segrelles

Nom: José Manuel

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Arrendaments. Drets reals. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

DELGADO RODRÍGUEZ, MANUEL

Cognoms: Delgado Rodríguez

Nom: Manuel

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Arrendaments. Drets reals. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

ELUM BALDRÉS, INMACULADA

Cognoms: Elum Baldrés

Nom: Inmaculada

Especialitat: Arrendaments. Bancari. Tecnologia informàtica.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

ESCRICHE TOMÁS, GABRIEL

Cognoms: Escriche Tomás

Nom: Gabriel

Especialitat: Arrendaments. Construcció. Propietat horitzontal.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

ESPLUGES MOTA, CARLOS AURELIO

Cognoms: Espluges Mota

Nom: Carlos Aurelio

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Marítim. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

FERNÁNDEZ GIMENO, JOSÉ PASCUAL

Cognoms: Fernández Gimeno

Nom: José Pascual

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Competència. Construcció.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

FITA TORTOSA, FRANCISCO

Cognoms: Fita Tortosa

Nom: Francisco

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

GALLEL BOIX, JOSEP

Cognoms: Gallel Boix

Nom: Josep

Especialitat: Bancari. Drets reals. Segurs. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

GUALDE CAPÓ, PATRICIA

Cognoms: Gualde Capó

Nom: Patricia

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Construcció. Segurs. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

GUILLÉN FERRER, Mª JOSÉ

Cognoms: Guillén Ferrer

Nom: Mª José

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Ambiental. Societari. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomes: Alemany, Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

GUILLOT HOSPITALER, MIGUEL

Cognoms: Guillot Hospitaler

Nom: Miguel

Especialitat: Arrendaments. Construcció. Responsabilitat civil i danys. Segurs.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

INEBA TAMARIT, ANTONIO

Cognoms: Ineba Tamarit

Nom: Antonio

Especialitat: Arrendaments. Drets reals. Fundacions. Societari.

Idiomes: Alemany, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

ÍSCAR DE HOYOS, JAVIER

Cognoms: Íscar de Hoyos

Nom: Javier

Especialitat: Arrendaments. Construcció. Societari. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

LÓPEZ-IBOR ALIÑO, ALFONSO

Cognoms: López-Ibor Aliño

Nom: Alfonso

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Construcció. Energia. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

MAGDALENO CARMONA, ANTONIA

Cognoms: Magdaleno Carmona

Nom: Antonia

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Bancari. Construcció. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

MARTÍ MORENO, JORGE

Cognoms: Martí Moreno

Nom: Jorge

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Construcció. Energia. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà, Francés

Nacionalitat: Espanyola

MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO

Cognoms: Martínez Sanz

Nom: Fernando

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Competència. Segurs. Societari.

Idiomes: Alemany, Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

MÁS MILLET, JOSÉ MARÍA

Cognoms: Más Millet

Nom: José María

Especialitat: Arrendaments. Bancari. Societari. UTE´s i Joint Ventures.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

MONTÉS REIG, LUIS

Cognoms: Montés Reig

Nom: Luis

Especialitat: Bancari. Construcció. Enginyeria. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

NAVARRO SAIZ, ANTONIO

Cognoms: Navarro Saiz

Nom: Antonio

Especialitat: Arrendaments. Bancari. Construcció. Drets reals.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

OLAVARRÍA IGLESIA, JESÚS

Cognoms: Olavarría Iglesia

Nom: Jesús

Especialitat: Competència. Segurs. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

OLLEROS IZARD, JAIME

Cognoms: Olleros Izard

Nom: Jaime

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Internacional. Propietat industrial e intel·lectual. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà, Francés

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

PALAO MORENO, GUILLERMO

Cognoms: Palao Moreno

Nom: Guillermo

Especialitat: Comerç internacional. Propietat industrial e intel·lectual.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

PALAU NAVARRO, JOSÉ MANUEL

Cognoms: Palau Navarro

Nom: José Manuel

Especialitat: Ambiental. Competència. Construcció. Enginyeria.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

PIZCUETA PEDRA, JOSÉ ALBERTO

Cognoms: Pizcueta Pedra

Nom: José Alberto

Especialitat: Arrendaments. Bancari. Construcció. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

QUILES BODÍ, FRANCISCO JAVIER

Cognoms: Quiles Bodí

Nom: Francisco Javier

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Drets reals. Societari. Suministres.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

ROMERO VILLAFRANCA, LUIS MIGUEL

Cognoms: Romero Villafranca

Nom: Luis Miguel

Especialitat: Bancari. Competència. Construcció. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

ROSELLÓ MONSERRAT, JOSEFA

Cognoms: Roselló Monserrat

Nom: Josefa

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Drets reals. Propietat industrial e intel·lectual. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

RUIZ-HUERTA MASCARELL, PILAR

Cognoms: Ruiz-Huerta Mascarell

Nom: Pilar

Especialitat: Arrendaments. Bancari. Construcció. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà

Nacionalitat: Espanyola

SALA SÁNCHEZ, PASCUAL

Cognoms: Sala Sánchez

Nom: Pascual

Especialitat: Construcció. Enginyeria. Suministres. Transports.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

SELMA GARCÍA-FARIA, JORGE

Cognoms: Selma García-Faria

Nom: Jorge

Especialitat: Comerç exterior. Duaner. Marítim. Transports.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

SERRA PERIS, JOSÉ MANUEL

Cognoms: Serra Peris

Nom: José Manuel

Especialitat: Construcció. Energia. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

SOLANO COSTA, SATURNINO

Cognoms: Solano Costa

Nom: Saturnino

Especialitat: Empresa. Laboral. Penal econòmic. Societari.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

SOLER ÁLVAREZ, EDUARDO

Cognoms: Soler Álvarez

Nom: Eduardo

Especialitat: Arrendaments. Construcció. Enginyeria. Segurs.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

TINAUT FLUIXÁ, DIEGO

Cognoms: Tinaut Fluixá

Nom: Diego

Especialitat: Arrendaments. Drets reals. Sucessions.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

VALERA RODRIGO, CARMEN

Cognoms: Valera Rodrigo

Nom: Carmen

Especialitat: Arrendaments. Drets reals. Herència.

Idiomes: Castellà

VALLÉS SALES, FRANCISCO

Cognoms: Vallés Sales

Nom: Francisco

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Competència. Construcció. Societari.

Idiomes: Anglés, Castellà, Francés

Nacionalitat: Espanyola

VERDERA SERVER, RAFAEL

Cognoms: Verdera Server

Nom: Rafael

Especialitat: Agència, distribució i franquícies. Bancari. Construcció. Drets reals.

Idiomes: Castellà

Nacionalitat: Espanyola

VIVES ROMANÍ, ANTONIO

Cognoms: Vives Romaní

Nom: Antonio

Especialitat: Bancari. Competència. Construcció. Societari.

Idiomes: Castellà, Francés

Nacionalitat: Espanyola

Currículum: Veure currículum

PUBLICACIONS
17/10/2018
Arbitratge