Qui som | Cámara de comercio
Contacte'ns en el +34 963 103 900

Qui som

La Llei 4/2014, d’1 d’Abril Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació, atribuïx a les Cambres com a Corporacions de Dret Públic diverses i múltiples funcions de caràcter publicoadministratiu, entre les que es troben les de l’arbitratge i la mediació, així com dur a terme qualsevol classe d’activitats que contribuïsquen a la defensa, suport o foment del comerç, l’activitat industrial i empresarial.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de València va crear en 1989 La Cort d’Arbitratge i Mediació de València, com a instrument decisiu per a solucionar conflictes en l’àmbit dels negocis i les empreses com a alternativa als tribunals ordinaris.

 

Òrgans de govern:

 • Consell Superior
  • El Consell Superior és l’òrgan suprem de govern i representació de La Cort d’Arbitratge i Mediació de València. Els membres del Consell Superior són:
  • D. José Vicente Morata Estragués. President de Cambra València.
  • Silvia Barona Vilar. Presidenta de la Cort.
  • D. Rafael Bonmatí Llorens. Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València.
  • Gabriela Bravo Sanestanislao. Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  • D. Francisco Cantos Viñals. Degà de l’Il·lustre Col·legi Notarial de València.
  • D. Juan José Enríquez.Degà del Col·legi d´Economistes de València.
  • Elena Olmos Ortega. Degana de la Facultat de Dret de la Universitat de València.
  • D. Salvador Navarro Pradas. President de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV).
  • D. José B. Noblejas Pérez. President de l’Institut Valencià de l’Empresa Familiar (IVEFA).
  • D. José Vte. González Pérez. President de la Fira de València.
  • D. Aurelio Martínez Estévez. President de l’Autoritat Portuària de València.
  • D. Adolfo Porcar Rodilla. Expresident de la Junta de Govern.
  • D. Francisco Amorós Ibor. Jurista de reconegut prestigi.
  • D. Diego Elum Macías. Advocat.
  • D. Salvador Alborch Domínguez. Notari.
  • D. Carlos Bonell Pascual. Advocat.
  • D. Francisco J. Quiles Bodí. Empresari.
  • D. Jesús Olavarría Iglesia. Professor Titular UV del seu Departament de Dret Mercantil.
  • Inmaculada García Pardo. Directora Gerent CEV.
  • D. Santiago Salvador Cardo. President FEPEVAL.

 

 • Junta de Govern
  • La Junta de Govern és l’òrgan permanent per a la gestió i l’administració de La Cort d’Arbitratge i Mediació, i està integrada per:
  • Dª Silvia Barona Vilar. Presidenta.
  • D. Diego Elum Macías. Vocal.
  • D. Salvador Alborch Domínguez. Vocal.
  • D. Jesús Olavarría Iglesia Vocal.
  • Dª Inmaculada García Pardo. Vocal.
  • Dª María Castelló Torregrosa. Secretaria

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de València - CIF: Q4673002D - Avís Legal · Política de Cookies · Política de Privacitat